Patricio Guerra, docente e investigador otavaleño.

Patricio Guerra, docente e investigador otavaleño.