Klever Carrera, Director del programa cultural “EL Mentidero”, Carnaval de Mira

Klever Carrera, Director del programa cultural “EL Mentidero”, Carnaval de Mira.